Παραλαβή Βεβαιώσεων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής


Σας ανακοινώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις παρακολούθησης της επιμόρφωσης:

"Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες".

Μπορείτε να τις παραλάβετε από το 2ο Π.Ε.Κ. Θεσ/νίκης, 9:00-15:00 καθημερινά.

Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής τους αυτοπροσώπως, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.