Πρόγραμμα & Τμήματα Επιμόρφωσης Αναπληρωτών Εκπ/κών 2012-13

Δείτε τά τμήματα.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα.

Η επιμόρφωση θα γίνει από την Δευτέρα 10/12/2012 έως και την Παρασκευή 14/12/2012 στο 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.

Οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος θα είναι από τις 15:30 έως και τις 20:30.