Επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα - ανάθεση ωρών διδασκαλίας για το "Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες"

  • Εκτύπωση

 Τετάρτη 10/4/2013

    Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 2ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης αποφασίζει  τη σύνταξη του Επικαιροποιημένου Ωρολόγιου Προγράμματος ανά θεματική ενότητα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2012-2013 και τον καθορισμό των τμημάτων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

 

Περιγραφή αρχείου

 

Τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα - ανάθεση ωρών διδασκαλίας

PDF

Οδηγίες για επιμορφωτές

Words 3D v2

Τμήματα επιμορφούμενων

excel 3D