Συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα "Η ένταξη μαθητών – προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα"

  • Εκτύπωση

Για να δείτε τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: "Η ένταξη μαθητών-προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας" πατήστε εδώ.