Αλλαγή προγράμματος εξακτινωμένου τμήματος Χαλιδικής - Β' Φάση -13/5/2013 έως 17/5/2013 - Ωρολόγιο πρόγραμμα - ανάθεση ωρών διδασκαλίας για το "Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανά

  • Εκτύπωση

 Παρασκευή 10/5/2013

    Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 2ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει μία αλλαγή του Ωρολόγιου Προγράμματος για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξακτινωμένου τμήματος Χαλκιδικής που θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 13 Μαΐου έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013.

 

Περιγραφή αρχείου

 

Αλλαγή ωρολογίου προγράμματος - ανάθεση ωρών διδασκαλίας

Β' φάση Χαλκιδικής

PDF