ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή /ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ"

  • Εκτύπωση

 


  Παρασκευή 5/12/2014

Οι επιμορφωτές και επιμορφούμενοι του σεμιναρίου " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή /ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ" σχ. έτους 2013-2014, που υλοποιήθηκε από το 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης από 31/03/2014 έως 04/04/2014 μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις διδασκαλίας ή παρακολούθησής τους από τη Γραμματεία του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.