Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επικαιροποίηση του Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες»

  • Εκτύπωση

 


  Παρασκευή 11/12/2014

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, απευθύνει την παρούσα πρόσκληση σε Ειδικούς Επιστήμονες, μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.), σχολικούς συμβούλους, εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε άλλους δημοσίους υπαλλήλους και ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα, προκειμένου να επικαιροποιηθεί το  Μητρώο Επιμορφωτών, το οποίο δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2012-2013 και επικαιροποιήθηκε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-2014, για τη διδασκαλία σε επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της παραπάνω Πράξης για το σχολικό έτος 2014-2015.

 

 

Περιγραφή αρχείου

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

excel 3D
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  Words 3D v2