Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους Διευθυντές Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

  • Εκτύπωση

 


  Τετάρτη 28/1/2015

class

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης υλοποιούν τη δεύτερη φάση του επιμορφωτικού σεμιναρίου για Διευθυντές Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για όσους Σχολικούς Συμβούλους και Διευθυντές Εκπαίδευσης επιθυμούν να διδάξουν στο σεμινάριο, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 ΟΙ θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής:  

 Οι αιτήσεις διδασκαλίας που έχουν ήδη σταλεί στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης ισχύουν και δεν χρειάζεται εκ νέου υποβολή.

Περιγραφή αρχείου

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο  στα ΠΕΚ Θεσσαλονίκης-επιμορφωτές

Words 3D v2
Εκδήλωση ενδιαφέροντος  επιμορφωτή  Words 3D v2