Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους Διευθυντές Σχολείων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής στο 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

  • Εκτύπωση

 


  Τετάρτη 28/1/2015

152989205Σας ενημερώνουμε ότι το επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σε συνεργασία με το 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης  για τους Διευθυντές Σχολείων Α/θμιας  Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί  ως εξής για εκείνους που δεν το παρακολούθησαν την πρώτη περίοδο υλοποίησής του :

Δευτέρα 9  Φεβρουαρίου   2015: 15.00-18.00, τόπος: 2ο Π.Ε.Κ. Θεσ/νίκης

Τρίτη 10  Φεβρουαρίου   2015: 15.00-18.00, τόπος: 2ο Π.Ε.Κ. Θεσ/νίκης

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015: 15.00-18.00, τόπος: 2ο Π.Ε.Κ. Θεσ/νίκης

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015: 15.00-18.00, Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης

Τρίτη 17  Φεβρουαρίου   2015: 15.00-18.00, τόπος: τόπος: 2ο Π.Ε.Κ. Θεσ/νίκης

Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν οι Διευθυντές Σχολείων Α/θμιας  Εκπαίδευσης που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. 

Περιγραφή αρχείου

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Words 3D v2