Πράξη 2η Προσωρινό Μητρώο Επιμορφωτών

  • Εκτύπωση

 


  Τετάρτη 28/1/2015

council

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο του 2ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ), που στεγάζεται στο κτίριο του 2ου Γυμνασίου Πολίχνης, σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17 .00 μ.μ. συνεδρίασε το πενταμελές Συντονιστικό Συμβούλιο του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης με την παρουσία των παρακάτω:

1. Χρήστος Ρουμπίδης, Σχολικός Σύμβουλος B/θμιας Εκπ/σης Ν. Θεσσαλονίκης και Αναπληρωτή Διευθυντή  του 2ου  Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, ως Προέδρου

2.Βορβή Ιωάννα, Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Θεσσαλονίκης και  Υποδιευθύντρια  του 2ου Π.Ε.Κ. ως μέλος

3.Γρόσδος Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκη και Υποδιευθυντή του 2ου Π.Ε.Κ. ως μέλος και

4.Τσότσος Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλος,

5. Παναγιώτης Ταμβάκης, Σχολικός Σύμβουλος  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλος

Και  Δάφνη Τσούτσια , εκπαιδευτικός  ΠΕ10, ως Γραμματέα.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο συζήτησε με θέμα:

«Σύνταξη του προσωρινού Μητρώου Επιμορφωτών για διδασκαλία στις Α΄ και Β΄ φάσεις του Προγράμματος Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικού έτους 2014-2015».

Περιγραφή αρχείου

 

Πράξη 2η - Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Words 3D v2