Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις του μαθήματος της ιστορίας»

  • Εκτύπωση

 


   Παρασκευή 13/2/2015

education-history

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από κλήρωση, λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο «Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις του μαθήματος της ιστορίας» που υλοποιείται από το 1ο και 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στις 16/02, 19/02 και 26/02/2015 είναι οι ακόλουθοι:

 

 

 

 

Περιγραφή αρχείου

 
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Words 3D v2