Οριστικοποίηση τμήματος επιμορφούμενων για την επιμόρφωση στα πλαίσια της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

  • Εκτύπωση

 


   Δευτέρα 2/3/2015

specialNeed

«Οριστικοποίηση τμήματος επιμορφούμενων  για την επιμόρφωση στα πλαίσια της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για  ένταξη μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σχολικού έτους 2014-2015.

Hμερομηνίες υλοποίησης του Προγράμματος είναι 16-20 Μαρτίου 2015, ώρες 15:15-21:00 στην έδρα του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή αρχείου

 
 Ονόματα αυτών που επιμορφώνονται
excel 3D