Καταστάσεις με τους επιμορφούμενους κάθε επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προέκυψαν μετά από κλήρωση

  • Εκτύπωση

  


 

  Παρασκευή 27/2/2015

epimorfosi

Καταστάσεις με τους επιμορφούμενους κάθε επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προέκυψαν μετά από κλήρωση.

1.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

3.ΤΜΗΜΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4.ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.xlsx, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

5. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

 

Περιγραφή αρχείου

 
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ excel 3D
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  excel 3D
  ΤΜΗΜΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ excel 3D
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ excel 3D
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ excel 3D