Επανάληψη Σεμιναρίου "Η Επικοινωνία στην Εκπαίδευση" - ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ

  • Εκτύπωση

  


 

  Τρίτη 10/3/2015

council

Σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο «Η επικοινωνία στην εκπαίδευση» θα υλοποιηθεί για δεύτερη φορά τη Δευτέρα 16-03-2015.  Μετά από κλήρωση λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είναι οι ακόλουθοι:

 

Περιγραφή αρχείου

 
 Eπανάληψη Σεμιναρίου ¨Η Επικοινωνία στην Εκπαίδευση - Επιμορφούμενοι Words 3D v2