Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02

  • Εκτύπωση

   Παρασκευή 3/4/2015

council

Το 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, θα υλοποιήσει το παρακάτω επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02- φιλολόγους:

Τίτλος προγράμματος: Σχέδιο μαθήματος ? ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για τα φιλολογικά μαθήματα: θεωρία και πράξη, αντιμετώπιση δυσκολιών εφαρμογής.

Υπότιτλος: Διαμόρφωση ομάδας- εργαστηριακή άσκηση στη σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου μαθήματος με ομαδοσυνεργατικές - βιωματικές δραστηριότητες.

Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02

Μέγιστος αριθμός επιμορφωνόμενων: 25

Επιμορφωτές: Βορβή Ιωάννα και Γεωργιάδης Μιχάλης, Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ02 (Φιλολόγων)

Διάρκεια: 16 ώρες (τέσσερα 4ωρα)

 

Περιγραφή αρχείου

 
 Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος για φιλολόγους Words 3D v2
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Words 3D v2
Αίτηση Συμμετοχής Words 3D v2