Παρασκευή 17/4/2015

education EduTraining

 

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από κλήρωση λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, οι συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό  σεμινάριο  «Σχέδιο μαθήματος ? ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για τα φιλολογικά μαθήματα: θεωρία και πράξη, αντιμετώπιση δυσκολιών εφαρμογής» είναι οι ακόλουθοι:

 

 

 

 

 

Περιγραφή αρχείου

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Words 3D v2