Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Επικοινωνία και Διαπραγμάτευση. Διευθέτηση συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα»

  • Εκτύπωση

   Παρασκευή 17/4/2015

152989205

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από κλήρωση, λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο «Επικοινωνία και Διαπραγμάτευση. Διευθέτηση συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα» είναι οι ακόλουθοι:

 

  

Περιγραφή αρχείου

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Words 3D v2