Πρόγραμμα: Προσεγγίσεις για την ισότητα των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία

  • Εκτύπωση

   Παρασκευή 20/11/2015

class

 

Ονόματα επιμορφουμένων για το πρόγραμμα "Προσεγγίσεις για την ισότητα των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία". ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 

 

  

Περιγραφή αρχείου

 
ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ - ΟΝΟΜΑΤΑ excel 3D