Β/ΘΜΙΑ - Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Επιμόρφωση Θεολόγων σε ζητήματα διδακτικής των Θρησκευτικών ? Νέα Προγράμματα Σπουδών»

  • Εκτύπωση

 Παρασκευή 8/1/2016

   

Επιμόρφωση Θεολόγων σε ζητήματα διδακτικής των Θρησκευτικών ? Νέα Προγράμματα Σπουδών

 

Περιγραφή αρχείου

 

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί

excel 3D