Επιμορφώσεις

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Τροποποίησης Εμφανίσεις
Αλλαγή προγράμματος εξακτινωμένου τμήματος Χαλιδικής - Β' Φάση -13/5/2013 έως 17/5/2013 - Ωρολόγιο πρόγραμμα - ανάθεση ωρών διδασκαλίας για το "Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανά 03 Δεκεμβρίου 2014 473
Εξακτινωμένο τμήμα Χαλιδικής - Β' Φάση -13/5/2013 έως 17/5/2013 - Ωρολόγιο πρόγραμμα - ανάθεση ωρών διδασκαλίας για το "Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες" 09 Μαΐου 2013 515
Επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα - ανάθεση ωρών διδασκαλίας για το "Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες" 10 Απριλίου 2013 645
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων στο Μητρώο Επιμορφωτών για το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 06 Απριλίου 2013 722
Πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών (2012-13) 02 Απριλίου 2013 664
Προσωρινός πίνακας μορίων υποψηφίων για την ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών στο πλαίσιο των πράξεων "πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία η/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες" (2012-2013) 02 Απριλίου 2013 606
Ωρολόγιο πρόγραμμα - ανάθεση ωρών διδασκαλίας για το "Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες" 02 Απριλίου 2013 684
Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής επιμόρφωσης ειδικης αγωγής 2012-2013 06 Απριλίου 2013 490
Πρόγραμμα & Τμήματα Αναπληρωτών 2012-13 07 Δεκεμβρίου 2012 669