Πέμπτη 9/7/2015

 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας - Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:Πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας: Ερευνητικές μελέτες και πρακτικές εφαρμογές.


Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2015, στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σκοπός του Συνεδρίου

Η ενδοσχολική βία αποτελεί στη σημερινή εποχή ένα ανησυχητικό φαινόμενο με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις. Η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να διαχειριστεί αποδοτικά και αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις που προέρχονται από τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τις σχετικές με το θέμα ερευνητικές μελέτες και, ταυτόχρονα, να προωθήσει γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την ενδοσχολική βία, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές αποτελεσματικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισής της. 

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Α΄ΘΕΜΑΤΙΚΗ

–   Ερευνητικές μελέτες σε θέματα ενδοσχολικής βίας.

– Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές και μεθοδολογικές προτάσεις (μοντέλα) που προωθούν νέες αντιλήψεις στην εκπαίδευση, όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας

– Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο και το σπίτι.

– Τα Προγράμματα Σπουδών, η σχολική καθημερινότητα και η ενδοσχολική βία.

– Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα βίας.

– Η Συμβουλευτική των γονέων.

Β΄ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Φαινόμενα βίας στους ακαδημαϊκούς χώρους.

 

Περιγραφή αρχείου

 
 1η Ανακοίνωση PDF
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Words 3D v2
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Words 3D v2
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Words 3D v2