24/04/2017

Στα επιμορφωτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν για τους εκπαιδευτικούς της Π/Θμιας Εκπαίδευσης οι ώρες διεξαγωγής των εξακτινωμένων είναι: 17.00-20.20,

όχι 15.00-18.20