Στα πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος "Δημιουργικών Εργασιών" (Επαναληπτική φάση), που θα πραγματοποιηθεί στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, επισυνάπτεται το πρόγραμμα και οι λίστες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δυτική Θεσσαλονίκη και θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση. Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ. Για να δείτε το αρχείο με τα ονόματα πατήστε εδώ.