Για να δείτε τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Η ένταξη μαθητών – προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας» πατήστε εδώ.