Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα : "Η ένταξη μαθητών-προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας" που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δ.Υ.Ε.Π. Δημοτικών και Γυμνασίων. Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ.