Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ? αριθμ. 81870/Δ3/17-7-2012 απόφαση της Δ/νσης Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του ΥΠΑΙΘΠΑ, το 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει τη Γ΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών, σχολικού έτους 2012-2013, συνολικής διάρκειας είκοσι (20) διδακτικών ωρών, την Τρίτη 18, την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, από τις 8:30π.μ έως τις 14:15μ.μ τις δύο πρώτες ημέρες και από τις 8:30π.μ έως τις 13:30μ.μ την τελευταία ημέρα, στην έδρα του και συγκεκριμένα σε αίθουσα του 2ου Γυμνασίου Πολίχνης- Λεωφόρος Στρατού 129, Πολίχνη.
Υπόχρεοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα είναι όσοι  περάτωσαν επιτυχώς την Α΄ και   Β΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών 2012-2013.
Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Γ΄ Φάσης οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους στο σχολείο.

Περιγραφή αρχείου

 

Πραγματοποίηση Γ΄ Φάσης Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2012-2013 ? Υπόχρεοι Επιμόρφωσης

 PDF