Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, με την υπ? αρ. 14/17-03-2014 πράξη του,

συνέταξε και ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των Επιμορφωτών/τριών Συνολικά και  ανά Θεματική Ενότητα.

 

Περιγραφή αρχείου

 

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

PDF