Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων στα Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Το 1ο και 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης διευρύνοντας τις δραστηριότητές τους προτίθενται να υλοποιήσουν επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουν πρόσκληση σε διδάσκοντες σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Σχολικούς Συμβούλους, ειδικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για υποβολή προτάσεων επιμόρφωσης σε θέματα εστιασμένα σε συγκεκριμένα ζητήματα, για τα οποία εκτιμούν ότι υπάρχουν επιμορφωτικές ανάγκες, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, η πρόσκληση αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος για όσους/ες επιθυμούν να  συμμετέχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα ως επιμορφωτές/ριες χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αποτελεί κατ? αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική.

 

 

Περιγραφή αρχείου

 

Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων στα Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

 Words 3D v2

Εκδήλωση ενδιαφέροντος επιμορφωτή

Words 3D v2

 

Πρόταση επιμορφωτικών θεμάτων

 Words 3D v2