Τετάρτη 28/1/2015

class

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης υλοποιούν τη δεύτερη φάση του επιμορφωτικού σεμιναρίου για Διευθυντές Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για όσους Σχολικούς Συμβούλους και Διευθυντές Εκπαίδευσης επιθυμούν να διδάξουν στο σεμινάριο, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 ΟΙ θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής:  

  • Ο ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ως ηγέτη
  • Συνεργασία του Διευθυντή με το Διευθυντή Εκπαίδευσης, το Σχολικό Σύμβουλο, τους Εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, τους φορείς.
  • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
  • Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας
  • Εκπαιδευτική νομοθεσία
  • Εκπαιδευτική Νομοθεσία
  • Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων
  • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 Οι αιτήσεις διδασκαλίας που έχουν ήδη σταλεί στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης ισχύουν και δεν χρειάζεται εκ νέου υποβολή.

Περιγραφή αρχείου

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο  στα ΠΕΚ Θεσσαλονίκης-επιμορφωτές

Words 3D v2
Εκδήλωση ενδιαφέροντος  επιμορφωτή  Words 3D v2