Παρασκευή 8/1/2016

    Συμμετέχοντες στα σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς  Β/ΘΜΙΑΣ 

Περιγραφή αρχείου

 

Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση - Από τη θεωρία στην Πράξη

excel 3D

Θέμα: Εναλλακτικές μέθοδοι παρουσίασης των σχολικών γιορτών και Εθνικών επετείων

   
  excel 3D
 


Θέμα: «Μάθηση
μέσω σχεδιασμού»

excel 3D


Θέμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ?Εκπαίδευση για την Αειφορία και την Βιωσιμότητα

excel 3D
Θέμα: Διαχείριση Εργασιακού Άγχους  excel 3D