23/03/2017

Το 2ο Π.Ε.Κ. θα υλοποιήσει επτά (7) επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας Εκπ/σης, από 03/04/2017 έως 04/05/2017

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο