Επιμορφώσεις

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Τροποποίησης Εμφανίσεις
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο για Θεολόγους «Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» 10 Μαρτίου 2015 432
Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 03 Μαρτίου 2015 815
Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος 03 Μαρτίου 2015 426
Οριστικοποίηση τμήματος επιμορφούμενων για την επιμόρφωση στα πλαίσια της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 03 Μαρτίου 2015 390
Καταστάσεις με τους επιμορφούμενους κάθε επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προέκυψαν μετά από κλήρωση 03 Μαρτίου 2015 461
Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01-Θεολόγους 25 Φεβρουαρίου 2015 411
Oριστικό μητρώο επιμορφωτών στα πλαίσια της Πράξης "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2014-2015 19 Φεβρουαρίου 2015 434
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις του μαθήματος της ιστορίας» 15 Φεβρουαρίου 2015 400
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 15 Φεβρουαρίου 2015 445
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ" 15 Φεβρουαρίου 2015 401