Για να δείτε το αρχείο με τα Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2017 πατήστε εδώ.