Για να δείτε το αρχείο με τα Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού από τον Ιανουάριο έως και το Νοέμβριο του 2017 πατήστε εδώ.