Για να δείτε το αρχείο με τα Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο 2017 πατήστε εδώ.