Για να δείτε το αρχείο με τα Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Ιανουαρίου 2018 πατήστε εδώ.