Για να δείτε το αρχείο με τα Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Φεβρουαρίου 2018 πατήστε εδώ.