Για να δείτε το αρχείο με τα Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Μαΐου 2018 πατήστε εδώ