Για να δείτε το αρχείο με τα Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Ιουνίου 2018 πατήστε εδώ