Για να δείτε το αρχείο με τα Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Αυγούστου 2018 πατήστε εδώ